W powszechnym mniemaniu bank jest podmiotem odmiennym niż każde inne przedsiębiorstwo. Nie wytwarza żadnych wyrobów, także nie prowadzi normalnej sprzedaży. To błędne postrzeganie banków. Produkty bankowe można porównać do produktów sprzedawanych lub nabywanych przez np. przedsiębiorstwa przemysłowo-usługowe. Banki podobnie jak inne podmioty gospodarcze prowadzą swoisty handel (kupno - sprzedaż) oferowanych przez siebie produktów. Jednak cechy charakterystyczne produktów bankowych wyróżniają te produkty w sposób bardzo wyraźny spośród innych produktów będących w obrocie rynkowym. Pod terminem produktu bankowego należy rozumieć jednolity i wyraźnie wyodrębniony pod względem formalnym składnik oferty bankowej. Większość produktów bankowych związana jest z oddaniem (przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze) do dyspozycji banku pieniędzy na jakiś okres. Banki nabywają prawa do dysponowania tymi pieniędzmi. Kupują pieniądze w postaci różnych depozytów, lokat, bonów bankowych, a sprzedają w formie kredytów czy gwarancji.

Klasyfikacja produktów bankowych

Produkt bankowy to w uproszczeniu każdy rodzaj usługi oferowanej klientowi przez bank. Jest wiele metod klasyfikacji produktów bankowych, a podstawową klasyfikacją pod względem przedmiotu czynności bankowej i w tym zakresie można wyodrębnić następujące grupy:

- różne formy i rodzaje finansowania dla klientów bankowych,

- różne formy lokowania środków finansowych przez klientów bankowych,

- różne inne usługi służące obsłudze bieżącej działalności podmiotów gospodarczych i osób fizycznych.

W ramach bardziej szczegółowego rozróżnienia produkty bankowe można skwalifikować jak niżej:

- produkty depozytowe tj. między innymi: rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, lokaty terminowe, rachunki w obcych walutach,

- kredyty tj. szeroki wachlarz oferty kredytowej, zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i dla klientów indywidualnych, karty kredytowe i karty płatnicze, faktoring, leasing,

- usługi związane z dysponowaniem środków przechowywanych na rachunkach swoich klientów (polecenia przelewów, różnego rodzaju rozliczenia, skup czeków, przewalutowania),

- różnego rodzaju poręczenia i gwarancje bankowe, wystawianie akredytyw dokumentowych, ustalanie inkasa płatniczego,

- usługi powiązane z podstawowymi zakresami działalności banków tj. między innymi: skup i sprzedaż walut obcych, wynajmowanie pomieszczeń sejfowych, opracowywanie i opiniowanie biznesplanów, doradztwo finansowe i inwestycyjne.

Duże banki uniwersalne posiadają w swojej ofercie co najmniej kilkadziesiąt produktów bankowych, jednakże tylko kilkanaście z nich stanowi o ich dochodowości. Rentowność sprzedaży poszczególnych produktów jest dokładnie analizowana i w stosunku do każdego wiodącego produktu opracowywana jest oddzielna strategia marketingowa.

Bank jak każde przedsiębiorstwo walczy o jak największe dochody

Celem nadrzędnym powyższych działań – podobnie jak w każdym przedsiębiorstwie – jest maksymalizowanie zysków, co przy coraz silniejszej konkurencji, wymusza na bankach nieustanne poszukiwania w zakresie redukcji kosztów prowadzonej działalności, przy jednoczesnym zwiększaniu jej dochodowości. Jeszcze niedawno usługi bankowe, a więc obrót produktami bankowymi, realizowany był na terenie oddziałów bankowych. Dzisiaj, w dobie olbrzymiego postępu technologicznego, wiele usług bankowych, także tych tradycyjnych, zostało przeniesionych poza banki. Wszelkie rozliczenia, przelewy i inne podobne czynności wykonywane są najczęściej bezpośrednio przez samych klientów w ramach tzw. bankowości internetowej. Wypłaty i wpłaty na rachunki także załatwia się samodzielnie w bankomatach. Czynności związane z udzielaniem kredytów wykonują firmy trudniące się pośrednictwem, przy czym niektóre z tych czynności można wykonywać samodzielnie za pomocą różnego rodzaju aplikacji telefonicznych. To tylko nieliczne przykłady zmian, które dokonują się na naszych oczach. Coś co było obowiązujące jeszcze kilka lat temu, dzisiaj już jest odległą historią. Bankowość i związane z tym techniki to dziedziny rozwijające się w zawrotnym tempie. Pod marketingowymi hasłami walki o komfort i dobro klienta kryje się bezkompromisowa batalia w ramach zażartej rynkowej konkurencji.

Bój o klientów i o jak najwyższy zysk to nie tylko inwestycje w jak najnowocześniejsze technologiczne rozwiązania czy pomysły związane z nowymi produktami bankowymi. To także walka pomiędzy bankami w celu pozyskania jak najlepszych specjalistów, to także wymyślne systemy motywacyjne dla doradców bankowych i innych specjalistów, od których zależy wynik sprzedaży banku. Bank to nie instytucja świadcząca pomoc dla obywateli, bank to najprawdziwsze przedsiębiorstwo.

Krótka formuła naszych artykułów nie pozwala na wyczerpujące rozwinięcie poruszonego zagadnienia. Będziemy zatem powracać do tych spraw w kolejnych tekstach. Przy okazji dziękujemy naszym stałym Czytelnikom, którzy przesyłają nam swoje komentarze i sugestie dotyczące spraw związanych z funkcjonowaniem rodzimej bankowości. Nasza strona internetowa www.czestochowafinansowa.pl jest do Państwa dyspozycji.

Paweł Kosmala, prezes zarządu Prospero S.A., absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Finansów.
Autor komentarzy i artykułów w różnych tytułach prasowych.

Przedsiębiorco, sprawdź ofertę kredytową, jaką ma dla Ciebie bank.
Usługa gratis.
+48 603 622 408
+48 669 555 546
czestochowa.finansowa@gmail.com