Nierzadko spotykamy się z informacją, szczególnie w materiałach reklamowych różnych instytucji finansowych, z tajemniczym skrótem BIK. Co to jest?

BIK to skrót od nazwy Biura Informacji Kredytowej, które zostało powołane przez Związek Banków Polskich w celu gromadzenia i przetwarzania danych klientów banków i innych instytucji finansowych. Są to przede wszystkim dane o zaciągniętych przez tych klientów zobowiązaniach i ich historii tj. spłat zobowiązań. BIK gromadzi dane klientów banków, jak również klientów korzystających z usług Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. W bazie BIK znajdują się dane zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców. Źródłem tych danych są instytucje finansowe, które przesyłają je do BIK już w trakcie wstępnego procesu kredytowego (moment złożenia wniosku o kredyt) jak i później tj. po ewentualnym zaciągnięciu zobowiązania kredytowego (w momencie składania wniosku kredytowego) oraz po zaciągnięciu zobowiązania w banku.

BIK dokonuje stałego aktualizowania danych, najczęściej raz w miesiącu. Danymi gromadzonymi przez BIK są przede wszystkim: dane osobowe osób, które kredyt zaciągnęły, szczegóły dotyczące zaciągniętych kredytów – rodzaj kredytu (gotówkowy, konsolidacyjny, hipoteczny, ratalny, w karcie kredytowej itp.), wartość kredytów, ilość i wartość rat, daty udzielenia, pozostające salda do spłaty, a nawet liczbę zapytań o kredyt (wniosków o kredyt) jakie klient składał w różnych bankach.

Dane gromadzone w BIK są jednym z najistotniejszych instrumentów, którymi dysponują instytucje finansowe w momencie analizowania możliwości udzielenia kredytów swoim klientom. Doradca kredytowy już w trakcie procesowania wniosku o kredyt widzi aktualne zobowiązania klienta. Jest to możliwe, gdyż BIK monitoruje zobowiązania kredytowe od samego początku ich powstania. Natomiast po udzieleniu kredytu przekazywane są do BIK szczegółowe dane o tym, jak kredytobiorca spłaca raty kredytowe. Czy są one spłacane terminowo czy nieterminowo, a jeśli nieterminowo to jak długim opóźnieniem.

Do Biura Informacji Kredytowej (BIK) przekazywane są dane kształtujące tzw. historię kredytową klienta. W zależności od tego czy informacje te są pozytywne tj. czy klient prawidłowo i bez opóźnień realizuje swoje zobowiązania kredytowe, czy też odwrotnie (informacje negatywne) to jest z opóźnieniami lub innymi problemami, taka też jest historia kredytowa klienta – pozytywna lub negatywna. Czynnikiem więc najważniejszym w kształtowaniu pozytywnej historii kredytowej jest terminowa spłata zobowiązań kredytowych (rat kredytowych). I właśnie historia kredytowa klienta determinuje decyzję banku o ewentualnym przyznaniu kredytu.

Paweł Kosmala, prezes zarządu Prospero S.A., absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Finansów.
Autor komentarzy i artykułów w różnych tytułach prasowych.

Przedsiębiorco, sprawdź ofertę kredytową, jaką ma dla Ciebie bank.
Usługa gratis.
+48 603 622 408
+48 669 555 546
czestochowa.finansowa@gmail.com