Najkrócej i najprościej można by odpowiedzieć, że kredyt gotówkowy to szybka forma zaspokojenia naszych potrzeb finansowych przy pośrednictwie instytucji finansowej, czyli banku. Sama nazwa kredytu gotówkowego jest pochodną okoliczności przekazania przez bank gotówki bez warunków określenia celu na jaki ta gotówka ma być przeznaczona. Oczywiście, na etapie wnioskowania o kredyt tj. w momencie sporządzania wniosku kredytowego, niektóre banki wymagają wpisania takiej informacji, ale ma ona wyłącznie charakter informacji pomocniczej, nie decydującej o decyzji przyznania kredytu. Fakt ten odróżnia ten rodzaj kredytu od innych kredytów, gdzie cel przeznaczenia jest istotny np. w ramach kredytów hipotecznych, inwestycyjnych czy też ratalnych.

Kredyt gotówkowy udzielany jest zazwyczaj bez wymaganych zabezpieczeń czy poręczycieli. Oczywiście, banki chroniąc się przed ewentualnym ryzkiem niespłacania kredytu, czasami wymagają przy wyższych kwotach udzielanego kredytu, aby na umowie kredytowej złożono drugi podpis, np. współmałżonka lub innej osoby, nawet niespokrewnionej z kredytobiorcą. Regułą jest jednak, że kredyt gotówkowy udzielany jest bez dodatkowych zabezpieczeń.

Od czego zależy wysokość oferowanego kredytu?

Udzielenie kredytu i jego wysokość uzależnione są od wielu czynników, a każdy klient poddawany jest oddzielnej ocenie. Do najważniejszych czynników należą:

- posiadanie tzw. zdolności kredytowej, czyli uzyskiwanie przez klienta takich dochodów, które pozwolą na pokrycie kosztów związanych z jego egzystencją i egzystencją będących na jego utrzymaniu innych osób, także kosztów związanych ze spłatą ewentualnych innych wcześniejzaciągniętychprzez klienta kredytów (również innych zobowiązań, np. alimentacyjnych) oraz kosztów związanych ze spłatą nowego kredytu,

- posiadanie przez klienta tzw. pozytywnej historii kredytowej odnotowanej w bazach BIK (Bank Informacji Kredytowej).

Kryteriów decydujących o przyznaniu kredytu i jego wysokości jest więcej, chociażby wewnętrzna polityka banku, także możliwości danego banku. Są bowiem banki, które ostrożnie podchodzą do udzielania kredytów bez zabezpieczeń, nie specjalizują się w tej formie działalności. Są też inne banki, które stworzyły rozbudowane systemy kontroli portfela kredytowego i wysoce rozwinięte systemy oceny ryzyka i właśnie te banki specjalizują się w udzielaniu kredytów gotówkowych.W konsekwencji ten sam klient (z identyczną zdolnością kredytową i identyczną historią kredytową) otrzymuje kompletnie różną ofertę kredytową z poszczególnych banków.

Koszty kredytu gotówkowego.

W tym samym banku różnie mogą kształtować się koszty kredytów na tę samą kwotę netto (kwota wypłacona klientowi) udzielonych różnym klientom. Klienci, których bank kwalifikuje jako bardziej ryzykownych otrzymują ofertę droższą – wyższe oprocentowanie, wyższe dodatkowe opłaty, niekiedy konieczność wykupu ubezpieczenia.

Dzisiaj kredyty gotówkowe należą do najbardziej popularnych produktów oferowanych przez banki. Jednakże ich pozycja wśród innych usług bankowych staje się coraz słabsza. To efekt coraz bardziej restrykcyjnych regulacji wprowadzanych przez polskie władze w zakresie maksymalnych kosztów, szczególnie kosztów pozaodsetkowych, które instytucje finansowe mogą doliczać do oferowanych przez siebie kredytów. To z jednej strony obniża koszty kredytów, które ponoszą kredytobiorcy, zaś z drugiej strony ogranicza ofertę banków. Czyni bowiem tę ofertę nie tylko mniej opłacalną, ale przede wszystkim bardziej ryzykowną. W konsekwencji odsetek ludzi i podmiotów, które są uprawnione do zaciągnięcia kredytów gotówkowych staje się coraz mniejszy. Ale to już temat na oddzielny artykuł, tym bardziej, że nowo uchwalona ustawa antykryzysowa jest jeszcze bardziej w tym zakresie restrykcyjna. Powrócimy zatem do tego tematu.

Paweł Kosmala, prezes zarządu Prospero S.A., absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Finansów.
Autor komentarzy i artykułów w różnych tytułach prasowych.

Przedsiębiorco, sprawdź ofertę kredytową, jaką ma dla Ciebie bank.
Usługa gratis.
+48 603 622 408
+48 669 555 546
czestochowa.finansowa@gmail.com