W połowie marca Związek Banków Polskich (ZBP) zadeklarował pomoc dla kredytobiorców w związku ze skutkami epidemii. Pomoc polega na odroczeniu o kilka miesięcy spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych już zaciągniętych kredytów. Dotyczy to zarówno kredytobiorców indywidualnych jak i przedsiębiorców, dotyczy kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych, także umów leasingowych. Banki dość szybko przystąpiły do realizacji wytycznych ZBP i zamieściły na swoich stronach internetowych (niektóre banki wysłały też do swoich kredytobiorców zawiadomienia poprzez pocztę elektroniczną lub sms) informacje dotyczące istoty odroczenia spłat i sposobów postępowania, jeśli kredytobiorcy będą zainteresowani skorzystaniem z proponowanych rozwiązań.

Odroczenie spłacania kredytów różne w różnych bankach

Propozycje banków nie są jednolite, różnią się zarówno proponowanym okresem tzw. wakacji kredytowych jak i przyjętą metodą i warunkami ograniczającymi skorzystanie z wspomnianych wakacji. Są na przykład banki, które proponują tylko trzymiesięczny okres wstrzymania spłacania rat kredytowych, są takie, które proponują okres półroczny, jeszcze inne dają klientowi wybór okresu. Różnice są też inne - w ramach wakacji kredytobiorca może wstrzymać się z płatnością zarówno rat odsetkowych jak i kapitałowych, może też ograniczyć się jedynie do rat kapitałowych. Banki dokonały też selekcji swoich kredytobiorców, wyłaniając tych którzy nie mogą wnioskować o odłożenie spłat swoich kredytowych zobowiązań. Prawie wszystkie banki do takiego grona zaliczyły kredytobiorców, którzy mają opóźnienia w dotychczasowych spłatach swoich kredytów. Ale i w tym przypadku są wyjątki. Niektóre z banków (choć nieliczne) nie wykluczają kredytobiorców z opóźnieniami, jedynie określają ich dopuszczalny margines.

Czy warto skorzystać z wakacji kredytowych

Generalnie kredytobiorcy chętnie korzystają z formy odroczenia spłacania kredytów. W trudnym czasie epidemii lepiej mieć jak najmniej miesięcznych zobowiązań finansowych, miesięcznych kosztów. Szczególnie jest to istotne dla przedsiębiorców, dla których jedną z naczelnych potrzeb jest utrzymanie miejsc pracy, utrzymanie firm w okresie braku możliwości produkowania lub braku zbytu na wyprodukowane towary. Upraszczając, naczelną potrzebą przedsiębiorców jest utrzymanie firm przy życiu. Dla takich przedsiębiorców kilkumiesięczne odroczenie spłat rat kredytowych jest rozwiązaniem mocno wspierającym ich funkcjonowanie.

Skorzystanie z rzeczonego odroczenia nie rozwiązuje generalnych problemów finansowych jakie obecnie dotykają przedsiębiorców, ale może przynieść istotną ulgę. Jednakże kredytobiorcy powinni mieć na uwadze skutki tego rozwiązania. Przecież odroczenie spłacania rat kredytowych nie zwalnia kredytobiorców z płatności kredytowych zobowiązań, tylko je odsuwa w czasie. W konsekwencji wysokość rat, które kredytobiorcy będą płacić po okresie odroczenia, będzie wyższa. Oczywiście rozwiązaniem alternatywnym może być wydłużenie okresu spłaty całego kredytu (takie rozwiązanie niektóre banki proponują), ale tutaj też należy wziąć pod uwagę wzrost kosztów odsetkowych z tytułu wydłużenia okresu kredytowania. A wszystko razem ma wpływ na zmniejszenie zdolności kredytowej kredytobiorcy. W niewielkiej skali, ale jednak. Zatem warto rozważyć, czy korzystanie z odroczenia spłacania kredytu jest zawsze korzystne. Przed podjęciem decyzji namawiam do wnikliwej analizy.

Paweł Kosmala, absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Finansów.
Autor komentarzy i artykułów w różnych tytułach prasowych.

Przedsiębiorco, sprawdź ofertę kredytową, jaką ma dla Ciebie bank.
Usługa gratis.
+48 603 622 408
+48 669 555 546
czestochowa.finansowa@gmail.com