Częstochowa finansowa

26/01/2021

Hipoteka – zapis hipoteczny

Hipoteka to inaczej zapis hipoteczny wierzytelności wobec wierzyciela, który daje prawo dochodzenia roszczeń z nieruchomości. Inaczej mówiąc to ograniczone prawo rzeczowe, które służy zabezpieczeniu wierzytelności. Dzięki takiemu zapisowi wierzyciel, czyli instytucja lub osoba, wobec której inna osoba lub inna instytucja ma dług, może zaspokoić swoje roszczenia. Jeśli na przykład dłużnik nie spłaca terminowo kredytu, a kredyt zabezpieczony jest hipoteką, wierzyciel (bank) może ściągnąć swoją należność z nieruchomości, na którą posiada hipotekę (zapis hipoteczny). Hipoteka na nieruchomości uważana jest za jedną z najlepszych form zabezpieczenia kredytu.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

18/01/2021

Kredyty lombardowe

Czy kredyty lombardowe to przeżytek? Popularne szczególnie w okresie międzywojennym, dziś straciły na znaczeniu. Kredytami lombardowymi zwykło się nazywać kredyty udzielane pod zastaw rzeczy ruchomych, najczęściej metali szlachetnych, biżuterii, także papierów wartościowych lub dewiz. Rzadziej banki są w stanie przyjąć pod zastaw inne wartościowe przedmioty – samochody czy dzieła sztuki. Proces uzyskania kredytu lombardowego nie jest skomplikowany, formalności relatywnie niedużo, natomiast koszt uzyskania takiego kredytu obliczany w skali rocznej jest bardzo wysoki. Większość kredytów lombardowych udzielanych jest na krótki okres.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

11/01/2021

Kredyty budowlano–mieszkaniowe

Kredyty budowlano–mieszkaniowe prawie we wszystkich zestawieniach klasyfikowane są jako oddzielna grupa kredytów. Powodem tej odrębności jest kilka specyficznych cech tych kredytów, a najistotniejszą z nich jest forma ich zabezpieczenia. Powszechnie stosowanym zabezpieczeniem kredytów budowlano-mieszkaniowych jest hipoteka. Fakt ten sprawia, że w niektórych bankach kredyty te nazywane są po prostu kredytami hipotecznymi. Kredyty budowlano–mieszkaniowe udzielane są zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prawnym.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

03/11/2020

Kredyt w rachunku bieżącym dla firm

Mechanizm kredytu w rachunku bieżącym dla firm jest następujący: bank stawia do dyspozycji firmy określoną kwotę pieniędzy, dzięki czemu firma ma możliwość zaciągnięcia kredytu w wysokości ograniczonej - maksymalnie do wysokości kwoty postawionej do dyspozycji firmy, w momencie, kiedy taka potrzeba zaistnieje. Kredyt taki uzyskiwany jest przez firmę bez spełnienia żadnych dodatkowych warunków i formalności. W ramach wcześniej podpisanej umowy pomiędzy bankiem i przedsiębiorstwem (przedsiębiorcą) ustala się okres na jaki został przyznany rzeczony limit środków pieniężnych.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

28/10/2020

Kredyty – podział ze względu na okres kredytowania

Banki przyjmują rozmaite kryteria, według których dokonują podziału udzielanych przez siebie kredytów. Rozmaite też są zasady związane z nazewnictwem poszczególnych kredytów; niekiedy ten sam typ kredytu w jednym banku ma inną nazwę w innym banku. Jest to zgodne z obowiązującym prawem i nie jest kwestionowane przez organ nadzoru bankowego. Powszechnie uważa się, że nazwa kredytu powinna być zrozumiała (nie może wprowadzać w błąd) dla osób czy podmiotów, które są zainteresowane zaciągnięciem kredytu.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

21/10/2020

Zarząd banku - co to jest i czym się zajmuje

Zarząd banku to wyodrębniona jednostka organizacyjna kierująca bieżącą działalnością banku. Inaczej mówiąc – to zespół ludzi uprawnionych do kierowania czynnościami związanymi z funkcjonowaniem takiej jednostki organizacyjnej, jaką jest bank. Szczegółowy zakres obowiązków i kompetencji przypisanych członkom zarządu precyzuje statut banku, ale stopień szczegółowości wyspecyfikowanych zakresów kompetencyjnych jest różny – w zależności od banku.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

13/10/2020

Ryzyko kredytowe w czasie pandemii

Ryzyko kredytowe to bez wątpienia najgroźniejszy typ ryzyka, spośród wszystkich zagrożeń jakie można wyspecyfikować w działalności banku. Zagrożenie interesów takich instytucji jak banki to nie tylko rezultat powodowany przez klientów, to także efekt wielu innych czynników takich jak np. nienajlepszej pracy departamentów kredytowych, błędnie przyjętej strategii kredytowej czy niekorzystnych zmian zachodzących w gospodarce, zarówno w skali krajowej jak i w szerszym wymiarze. Prawidłowość jest bowiem taka, że wraz z pogarszającą się koniunkturą gospodarczą wzrasta silnie ryzyko związane z udzielaniem kredytów. Dzisiaj, kiedy świat walczy z epidemią koronawirusa ryzyko kredytowe urosło do rozmiarów ekstremalnych.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

06/10/2020

Bank to normalne przedsiębiorstwo

W powszechnym mniemaniu bank jest podmiotem odmiennym niż każde inne przedsiębiorstwo. Nie wytwarza żadnych wyrobów, także nie prowadzi normalnej sprzedaży. To błędne postrzeganie banków. Produkty bankowe można porównać do produktów sprzedawanych lub nabywanych przez np. przedsiębiorstwa przemysłowo-usługowe. Banki podobnie jak inne podmioty gospodarcze prowadzą swoisty handel (kupno - sprzedaż) oferowanych przez siebie produktów. Jednak cechy charakterystyczne produktów bankowych wyróżniają te produkty w sposób bardzo wyraźny spośród innych produktów będących w obrocie rynkowym.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

29/09/2020

Polityka portfela kredytowego

Jednym z ważniejszych zagadnień z dziedziny strategii banków jest tzw. polityka portfela kredytowego, która polega na takim kształtowaniu struktury tego portfela, aby zapewnił on dochodowość prowadzonej przez banki działalności. Banki - podobnie jak inne podmioty gospodarcze - funkcjonują w ramach rynkowej konkurencji, na którą nieustannie oddziałują zarówno zmieniające się obiektywne warunki ekonomiczne i społeczne, jak i warunki prawne, wynikające w znacznej mierze z przyjętej opcji politycznej. Na tym tle mamy do czynienia z nieustannie wzrastającą konkurencją banków, a także innych instytucji finansowych, wymuszającą działania zmierzające do poszerzania oferty produktowej. Nadrzędnym celem jest zawsze walka o klienta.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

22/09/2020

Ewa – od kilku lat doradzam właścicielom firm

W bankowości pracuję od sześciu lat. Wcześniej też miałam do czynienia z bankowymi ofertami, gdyż przez trzy lata pracowałam w Częstochowie u pośrednika kredytowego i był to okres dobrej sprzedaży kredytów bankowych. Mieliśmy też w ofercie tzw. chwilówki, ale woleliśmy koncertować się na kredytach gotówkowych – większe kwoty, wyższe prowizje. Kiedy trafiłam do banku powierzono mi obsługę klientów indywidualnych, ale po roku zastąpiłam koleżankę, która obsługiwała przedsiębiorców. I tak już zostało – ponad pięć lat oferuję kredyty firmowe dla mikro i małych przedsiębiorstw, najczęściej kredyty gotówkowe.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

16/09/2020

Banki wolą kredytować firmy niż osoby fizyczne

Dzisiaj, w okresie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, banki wolą udzielać kredytów firmom niż osobom fizycznym. To konstatacja wynikająca z analizy bankowych ofert kredytów gotówkowych i ich dostępności dla konsumentów. Jest tak, chociaż mogłoby się wydawać, że kryzys dotknął przede wszystkim podmioty gospodarcze, które przez kilka miesięcy borykały się ze zbytem swoich usług czy produktów. Są także takie branże, które musiały na długo całkowicie zawiesić swoją aktywność – gastronomia, hotelarstwo, transport. Dlaczego zatem banki chętniej poszukują klientów na kredyty wśród przedsiębiorców?

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

11/09/2020

Wsparcie dla małych firm – gwarancja PLD de minimis

W poniższym krótkim artykule pragniemy przybliżyć Czytelnikowi czym jest gwarancja PLD de minimis. Termin ten pojawia się nierzadko w rozmowach na temat kredytów dla przedsiębiorców i jest niestety dla wielu z nich nieczytelny. Zacznijmy od podstawowej definicji: program gwarancji PLD de minimis realizowany jest w ramach rządowej strategii wsparcia przedsiębiorczości w oparciu o poręczenia i gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego. Jako systemowy mechanizm wspierania mikro, małych i średnich firm program egzystuje od lipca 2018 roku, dzięki wprowadzeniu Krajowego Funduszu Gwarancyjnego. Przewodnią rolą programu jest zwiększenie dostępności firm z sektora MŚP do bankowego finansowania.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

09/09/2020

Remigiusz – dostać kredyt dla firmy budowlanej to droga przez mękę

Dostać kredyt firmowy, kiedy się jest właścicielem firmy budowlanej to droga przez mękę. Doradcy bankowi twierdzą, że problem dotyczy zarówno branży, a więc szeroko pojętej budowlanki i formy rozliczania się z fiskusem. A branża ta najczęściej rozlicza się w formie ryczałtu. Te dwa czynniki – specyfika branży budowlanej i formuła rozliczeń tj. ryczałt tworzą zestaw trudny do zaakceptowania przez instytucje finansowe. Przekonałem się o tym niedawno, starając się o kilkaset tysięcy kredytu gotówkowego na działalność gospodarczą.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

27/08/2020

Renata – doradzam w sprawie kredytów firmowych

Czynności, które wykonuję są bardzo podobne – analizuję możliwości udzielenia kredytów, sprawdzam dokumenty finansowe klientów, doradzam jaka formuła finansowania będzie najdogodniejsza dla klientów. Dziś jednak o kredyt firmowy jest trudniej niż kilka miesięcy temu. Bank ostrożniej podchodzi do udzielania kredytów, obawia się problemów z ich spłacaniem, po prostu ryzyko jest wyższe. Z drugiej strony przedsiębiorców wnioskujących o kredyty jest mniej, gdyż obawiają się kolejnej fali kryzysu i trudności z uzyskiwaniem dochodów pozwalających na regularną spłatę rat kredytowych.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

21/08/2020

Czesław - wziąłem kredyt firmowy na początku epidemii

Działalność gospodarczą prowadzę od wielu lat i dość regularnie korzystam z finansowania bankowego, przede wszystkim z kredytów biznesowych. Zaciągnięcie kredytu planowałem na koniec marca i tak też uczyniłem. Bez kredytu byłoby mi trudno realizować planowane przedsięwzięcie. Prawdą jest jednak, że uzyskanie kredytu firmowego przyszło mi tym razem trudniej niż zwykle. Doradca bankowy, który zna mnie od kilku lat i ma zaufanie do mnie jak i do mojej firmy, tym razem zdecydowanie bardziej skrupulatnie analizował dokumenty finansowe mojej firmy, wypytywał też o rzeczy, które wcześniej go w ogóle nie obchodziły. Ale kredyt otrzymałem bez problemu.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

10/08/2020

Kredyty firmowe – nie lekceważ niskiej kwoty

Banki coraz ostrożniej podejmują decyzje o przyznaniu kredytów dla przedsiębiorców. To niepewność jutra jakie czeka całą gospodarkę, a przede wszystkim małe przedsiębiorstwa, jest tego powodem. Druga fala epidemii, a z tym spodziewane kolejne obostrzenia dotyczące kontaktów międzyludzkich może spowodować zapaść w gospodarce, a tym samym prawdopodobieństwo wysokiej niespłacalności kredytów jest bardzo duże. Właśnie tego ryzyka obawiają się banki. Czy zatem przedsiębiorcy skazani są na brak dostępu do bankowego finansowania, do bankowych kredytów?

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

07/08/2020

Teodor – skorzystałem z kredytu dla firmy budowlanej

Korzystam z kredytów bankowych dla firm dość często. I nie są to jakieś specjalistyczne kredyty dla firm budowlanych, ale w ogóle kredyt dla firm, chociaż w przekazach reklamowych pojawia się nazwa – kredyt dla firm budowlanych. Prawdopodobnie wynika to z tego, że banki nie są otwarte na udzielanie kredytów firmom zajmujących się tzw. budowlanką. Przychody nie są regularne, rozliczamy się z urzędem podatkowym w formie ryczałtu – to nie są warunki sprzyjające dla uzyskania kredytu. Tak więc bank, który obsługuje takie firmy ma prawo informować, że ma w swojej ofercie kredyt dla firm budowlanych.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

31/07/2020

Kredyty dla firm - specjalizacja

Bank jak bank, wszystkie są do siebie podobne. Rachunki osobiste i firmowe, lokaty, kredyty hipoteczne, gotówkowe, konsolidacyjne... Praktycznie w każdym banku oferta jest podobna. Ale to tylko pozory. Jeśli zajrzeć głębiej w strukturę ofert poszczególnych banków zobaczymy wiele różnic. Duże banki posiadają charakter banków uniwersalnych, tak więc i oferta tych banków jest rozbudowana o różne produkty. Małe zaś banki, choć starają się świadczyć jak najszerszą ilość usług, to jednak koncentrują się na wybranych produktach bankowych i w ramach tych produktów dążą do swoistej specjalizacji. Takim niewątpliwie jest relatywnie niewielki bank – Nest Bank, a jego specjalizacją stały się kredyty dla firm.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

29/07/2020

Kredyty dla małych firm – warto negocjować z bankiem

Po kryzysie związanym z epidemią gospodarka małymi krokami próbuje powrócić na swoje dawne tory. Przedsiębiorcy odbudowują stany magazynowe, zwiększają zatrudnienie, wyruszają w bój o rynek, o klientów. Podobnie sytuacja wygląda w bankach. Po ograniczeniu działalności, kiedy nawet bankowe oddziały były pozamykane albo działały w ograniczonym kadrowo i czasowo wymiarze, przyszedł czas na odbudowę portfela. Jak to jednak uczynić, kiedy przyszłość firm niepewna, a ewentualny nawrót epidemii straszy pogłębieniem kryzysu? Banki rozpoczęły więc batalię o najlepszych klientów tj. takich, których kryzys nie dotknął i których historie kredytowe w żaden sposób nie ucierpiały.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

24/07/2020

Kredyty dla firm – kto bardziej ryzykuje, bank czy przedsiębiorca

Jeszcze kilka miesięcy temu odpowiedź na pytanie postawione w tytule niniejszego artykułu była oczywista – ryzyko leżało przede wszystkim po stronie banku. Bank przed udzieleniem kredytu starannie analizował dotychczasową historią kredytową przedsiębiorcy oraz jego obecną zdolność kredytową. Sprawdzał jak przedsiębiorca radził sobie ze spłatami dotychczas zaciągniętych kredytów i jakie posiada możliwości dalszego zadłużania się w relacji do obecnie osiąganych dochodów.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

20/07/2020

Lidia – problem z kredytem dla firmy

Kredyty dla firm są niezbędnym instrumentem finansowym w działalności gospodarczej. Zawsze z nich korzystałam. Prowadząc zakład produkcyjny trudno utrzymać płynność finansową bez zewnętrznego wsparcia finansowego. Odbiorcy moich produktów oczekują wydłużonych terminów płatności, niektórzy w ogóle płacą nieregularnie, a ciągłość produkcji trzeba utrzymać, pracownikom zapewnić wynagrodzenia, zapłacić podatki itp. Bez odnawialnego kredytu moja firma nie ma szansy na normalne funkcjonowanie. Niestety taka sytuacja jest realna.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

10/07/2020

Trochę o scoringu kredytowym

Scoring to metoda oceny punktowej, którą wykorzystuje się do rozpoznania różnych grup w danej zbiorowości. W ramach przyjętego modelu scoringowego poszczególnym cechom ocenianej jednostki przypisuje się wartości w ramach ustalonej wcześniej skali, a rezultat takiej oceny stanowi podstawę podejmowania różnych decyzji operacyjnych. Natomiast scoring kredytowy to nic innego jak metoda oceny punktowej stosowanej w bankowości w celu określenia poziomu wiarygodności osoby wnioskującej o udzielenie kredytu. Chociaż scoring kredytowy nie jest jedynym kryterium oceny wnioskodawcy o kredyt, to jest narzędziem kluczowym w tej fazie procesu kredytowego, kiedy banki podejmują decyzję o przyznaniu kredytu, jego wysokości czy też rodzajów wymaganych zabezpieczeń.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

07/07/2020

Rafał – zaciągnąłem kredyt gotówkowy i przyszła epidemia

Jestem przedstawicielem tzw. wolnego zawodu, uczę języka francuskiego i w tym języku robię też różne tłumaczenia. Założyłem firmę (jednoosobowa działalność gospodarcza) i rozliczam się z fiskusem w postaci ryczałtu. Dla ryczałtowców nie ma bogatej oferty kredytowej. Banki raczej niechętnie udzielają nam kredytów. Jednakże udało mi się znaleźć taki bank i kredyt niestety zaciągnąłem. Wziąłem kredyt gotówkowy dla firm.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

30/06/2020

Kredyt - sukcesja w firmach rodzinnych

Sukcesja w firmach rodzinnych to inaczej następstwa prawne wynikające z przekazania lub przejęcia firmy w ramach relacji rodzinnych. Najczęściej występującymi przypadkami sukcesji jest przejęcie firmy przez dzieci od rodziców, którzy byli dotychczasowymi właścicielami firmy. W takich okolicznościach sukcesja ma charakter płynny, gdyż najczęściej dzieci dość głęboko wprowadzone są w działalność firmy, nierzadko są to osoby pełniące w rodzinnym biznesie funkcje zarządcze. W przypadku sukcesji zmienia się jedynie formalny właściciel lub właściciele firmy, a wszystko inne funkcjonuje według utartego porządku.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

26/06/2020

Banki – ich relacje z klientami

W każdym rodzaju biznesu posiadającego charakter komercyjny najważniejszym czynnikiem jest umiejętność tworzenia więzi z klientami. W bankach relacje z klientami mają szczególne znaczenie, gdyż klienci nie są dla banków anonimowi. Z uwagi na charakter swoich usług, banki mają względnie szeroki dostęp do różnego rodzaju informacji dotyczących tych klientów, w tym informacji poufnych. Posiadając takie informacje banki mają nadzwyczajną możliwość wpływania na różne wybory dokonywane przez klientów, a więc tym samym posiadają sposobność nie tylko sterowania klientami, także kształtowania z nimi głębokich więzi biznesowych.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

24/06/2020

Lesław – wysokie standardy dzięki bankowi

To prawda, prowadzę dwie placówki bankowe, jedną w Częstochowie, drugą w Katowicach. To placówki dwóch różnych banków. Z Częstochowy do Katowic nie jest daleko, nie mam więc większych trudności z utrzymaniem właściwego nadzoru. W placówce częstochowskiej pracuje bardziej doświadczona kadra, co wymaga ode mnie większego zaangażowania w pracę tej drugiej placówki. Na szczęście odległość między miastami nie jest zbyt duża, to tylko 70 kilometrów i choć mieszkam w Częstochowie, to więcej czasu spędzam w Katowicach.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

19/06/2020

Dorota – wyprowadziłam się z centrum Częstochowy

Zdecydowałam się na zmianę lokalizacji, gdyż doszłam do wniosku, że nie odgrywała ona istotnej roli w mojej działalności. Kiedy podpisywałem umowę franczyzową z bankiem, to wydawało mi się, że najlepsza lokalizacja w Częstochowie jest tzw. ulica Bankowa, czyli Aleja NMP. Zresztą centrala banku wywierała presję, aby taka była lokalizacja mojej placówki. W Częstochowie to rzeczywiście najlepsze miejsce, ale także najdroższe. Po kilku latach funkcjonowania doszłam do wniosku, że duże pieniądze wydawane na czynsz nie przekładają się na rozwój sprzedaży usług, które moja placówka oferuje. Zaczęłam oglądać się za innym miejscem w Częstochowie, poza centrum, ze zdecydowanie niższym czynszem.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

15/06/2020

Kredyt i jego marka

Banki posiadają problemy z wyróżnieniem się na rynku. Jeśli nie jest problemem odróżnienie jednego banku od drugiego – inna nazwa inna kolorystyka, to zdecydowanie trudniej jest z rozróżnieniem produktów bankowych. Produkty są podobne, kredyt hipoteczny jest kredytem hipotecznym, kredyt gotówkowy jest kredytem gotówkowym – w każdym banku. To samo z kredytem samochodowym, kredytem konsolidacyjnym, faktoringiem czy leasingiem. Produkty są bardzo do siebie podobne, a niewielkie różnice nie są zauważalne dla klientów. Ponadto wszelkie innowacje produktowe wprowadzane przez jeden bank może natychmiast odwzorować inny bank, gdyż banki nie zastrzegają sobie praw do swoich rozwiązań produktowych lub swoich usług.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

09/06/2020

Faktoring dostępniejszy niż kredyt

Wielu przedsiębiorców boryka się z problemem finansowania swojej działalności. Pomijając nieprzemyślane decyzje podejmowane przez samych przedsiębiorców (takie się zdarzają), to najczęstszym brakiem płynności finansowej firmy są załamania koniunktury i nieterminowość w regulowaniu wzajemnych zobowiązań. W takich trudnych chwilach pierwszym rozwiązaniem, które przychodzi na myśl przedsiębiorcy jest zaciągnięcie kredytu. Niestety, nie zawsze jest to możliwe. Banki rozpatrując wnioski kredytowe składane przez przedsiębiorcę precyzyjnie analizują kondycję finansową firmy, zarówno bieżącą jak i w roku już minionym. Analizują ich historie kredytowe, jak i bieżącą zdolność kredytową.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

09/06/2020

Adam – kredyty gotówkowe, miałem już dwanaście

Od banków i kredytów jestem trochę uzależniony. Ciągle mam jakieś pomysły, które chcę szybko zrealizować, jestem niecierpliwy. Mam wysokie dochody, ale cena pomysłów jest zawsze trochę wyższa niż moje pobory, więc zaciągam kredyty. W ciągu niespełna ośmiu lat zaciągnąłem dwanaście kredytów - 10 kredytów gotówkowych, w tym cztery kredyty konsolidacyjne, przy okazji których dobierałem nową porcję gotówki.Spłacam też kredyt hipoteczny, który wziąłem na zakup mieszkania i kredyt samochodowy.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

29/05/2020

Co to jest kredyt hipoteczny

Kredyt zwany hipotecznym to długoterminowy kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na rzecz podmiotu (banku) udzielającego kredytu. Bank dzięki temu może dochodzić swoich roszczeń z rzeczy (nieruchomości), na którym hipoteka została ustanowiona. Ponadto prawo zezwala dochodzić tych roszczeń bez względu czyją własnością stała się ta rzecz i z pierwszeństwem dochodzenia przed ewentualnymi wierzycielami osobistymi. Inaczej mówiąc, ustanowienie na rzecz banku zabezpieczenia w postaci hipoteki zezwala temuż bankowi na zaspokojenie swoich roszczeń w przypadku, kiedy kredytobiorca zaprzestanie spłaty kredytu. Zabezpieczenie hipoteczne daje pierwszeństwo bankowi, jeśli kredytobiorca dokona zbytu rzeczy w sytuacji, kiedy nie dokonał on jeszcze spłaty kredytu. Wówczas bank ma pierwszeństwo w zaspokojeniu swoich roszczeń.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

28/05/2020

Roman - w sprawie kredytów, leasingu i faktoringu doradzam całej rodzinie

Tak jak sama nazwa wskazuje doradzam klientom, którzy zajmują się biznesem, prowadzeniem przedsiębiorstw. Moimi rozmówcami są przede wszystkim właściciele firm, prowadzonych w ramach jednoosobowej działalności. Doradzam im w sprawach kredytów, lokat i wszelkich innych produktów bankowych.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

27/05/2020

Czy koronawirus zmieni nastawienie banków do udzielania kredytów

Czy epidemia zmieni politykę kredytową banków? To pytanie, nad którym zastanawiają się zarówno osoby, które rozważają zaciągnięcie kredytu, jak i sami przedstawiciele banków. Nikt nie zna odpowiedzi, chociaż powinniśmy powiedzieć – nikt jeszcze nie zna odpowiedzi. Obecnie, niespełna trzy miesiące od pojawienia się koronawirusa w naszym kraju można stwierdzić jedno – liczba zainteresowanych zaciągnięciem kredytów spadła i to dość znacznie. Stwierdzenie jest dość ogólne, gdyż nigdzie nie pojawiły się rzetelne dane, które pokazywałyby ten spadek w dokładnych liczbach.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

25/05/2020

Władysław – jestem taksówkarzem w Częstochowie

Generalnie bycie taksówkarzem w Częstochowie to dość dobry fach, ale obecna sytuacja nas przytłoczyła. Ponadto wszedłem w czas epidemii z dwoma kredytami gotówkowymi, które zaciągnąłem kilka miesięcy temu. Potrzebowałem pieniędzy na wymianę auta i po wszystkich analizach jakie zrobiliśmy z żoną, zdecydowaliśmy się na kredyt gotówkowy. Jeden wziąłem ja, drugiona. Musiałem wspomóc się kredytem żony, gdyż jestem ryczałtowcem tzn. rozliczam się z fiskusem w postaci ryczałtu, a takich klientów banki nie lubią. Ofertę dostałem jedynie w jednej z częstochowskich placówek franczyzowych.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

21/05/2020

Czy na pewno korzystamy na okresowym zawieszeniu spłat kredytu

W połowie marca Związek Banków Polskich (ZBP) zadeklarował pomoc dla kredytobiorców w związku ze skutkami epidemii. Pomoc polega na odroczeniu o kilka miesięcy spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych już zaciągniętych kredytów. Dotyczy to zarówno kredytobiorców indywidualnych jak i przedsiębiorców, dotyczy kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych, także umów leasingowych. Banki dość szybko przystąpiły do realizacji wytycznych ZBP i zamieściły na swoich stronach internetowych (niektóre banki wysłały też do swoich kredytobiorców zawiadomienia poprzez pocztę elektroniczną lub sms) informacje dotyczące istoty odroczenia spłat i sposobów postępowania, jeśli kredytobiorcy będą zainteresowani skorzystaniem z proponowanych rozwiązań.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

20/05/2020

Rząd zaprasza do lombardów

Życie nie znosi próżni. Już na następny dzień po uchwaleniu ustawy nazywanej przez rząd tarczą antykryzysową pojawiły się sygnały, że nastał czas dla lombardów. Czym są lombardy? To firmy udzielające pożyczek pod zastaw. Trafiają do tych firm ludzie, którzy nie mają szans na zaciągnięcie kredytów bankowych, a mają dużą potrzebę uzyskania jakiegoś wsparcia finansowego. Przynoszą więc do tych lombardów rodzinne precjoza i inne mniej lub bardziej wartościowe przedmioty i wymieniają je na gotówkę. Oczywiście, nie wymieniają dosłownie, gdyż byłaby to sprzedaż. Przyniesione przedmioty stanowią zastaw pod pożyczkę, której właściciel lombardu udziela osobie, która dany przedmiot przyniosła.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

19/05/2020

Banki poszukując kredytobiorców wypełniają nisze

Nadrzędnym celem analityków bankowych, konstruktorów wszelkich kredytów i innych finansowych instrumentów (np. usług leasingowych, które też są formą kredytowania) jest przyjęcie przez bank takiej polityki kredytowej, aby uzyskać jak najwyższą rentowność i maksymalnie ograniczyć ryzyko z tytułu udzielanych kredytów. Duże banki, szczególnie te z kapitałem państwowym, mają zdecydowanie łatwiejszą zdolność pozyskiwania środków w postaci depozytów, lokat i innych form oszczędzania, także posiadają większe zdolności obsługi dużych firm (rachunki firmowe). Mają więc te banki tańsze środki, które później przeznaczają na kredyty. I w tym zakresie nie mają konkurencji. Kredytobiorców pozyskują przede wszystkim ceną oferowanych kredytów.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

18/05/2020

Kredyty dla firm – ostrożność przedsiębiorców, bariery po stronie banków

Czy kredyty dla firm, kredyty dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w końcu kredyty dla małych i średnich przedsiębiorstw to dobre biznesowe narzędzie? Są tacy, przedsiębiorcy, którzy wszelkich kredytów unikają, Nie tylko kredytów, ale także innych form finansowego wsparcia np. leasingu czy faktoringu. A przecież istotą tych instrumentów nie są wyłącznie korzyści, jakie uzyskują banki, które instrumenty te oferują. Choć to właśnie banki i inne instytucje finansowe, a konkretnie ich eksperci, analitycy są autorami zarówno różnych odmian kredytów, jak i wspomnianych rozmaitych form leasingu czy faktoringu. I niewątpliwie myślą nadrzędną przyświecającą tym ekspertom jest powiększanie przychodów banków.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

15/05/2020

Jolanta – ten sam klient w banku i u pośrednika to dwie inne osoby

Przed moją pracą w oddziale bankowym prowadziłam przez kilka lat pośrednictwo kredytowe. Mam więc doświadczenie i wiedzę, aby spróbować odnieść się do tej kwestii, choć jest to problem dosyć złożony. Przede wszystkim z usługi pośrednika korzystają trochę inni klienci tj. tacy, którzy odczuwają pewien respekt przed bankowym drylem. Przestronne i nowocześnie urządzone wnętrza, elegancka obsługa... to może onieśmielać. Ale to nie wszystko. Do pośredników trafiają przede wszystkim ludzie, którzy wiedzą lub są przekonani, że otrzymają usługę dającą większą szansę na uzyskanie kredytu.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

14/05/2020

Kazimierz – w Częstochowie prowadzę biznes, któremu epidemia sprzyja

Jestem właścicielem dwóch małych sklepów spożywczych funkcjonujących na dwóch różnych częstochowskich osiedlach. Niektórzy twierdzą, że branży spożywczej epidemia nie dotknęła, gdyż ludzie muszą jeść, a panika jaka się na początku epidemii wytworzyła spowodowała nawet wzrost popytu, co wzmocniło tę branżę. Rzeczywiście, wyniki sprzedaży w moich sklepach w Częstochowie to potwierdzają. Mieliśmy do czynienia ze zwiększonym zapotrzebowaniem i było to też odczuwalne, do tego stopnia, że niektóre artykuły zostały wręcz wymiecione z półek sklepowych. Tak było we wszystkich sklepach spożywczych w Częstochowie. Ale było to zjawisko krótkotrwałe, najwyżej trzytygodniowe.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

13/05/2020

Zygmunt – nie korzystam z kredytów dla firm

Prowadzę w Częstochowie firmę, która wykonuje różne usługi budowlane – możemy wybudować dom, możemy przeprowadzić gruntowny remont, przyjmujemy też zlecenia na drobne prace wykończeniowe. Nie grymasimy, robimy wszystko, co z tzw. budowlanką jest związane. W Częstochowie cieszymy się niezłą renomą, klienci darzą nas zaufaniem. Inaczej jest z bankami. One dość nieufnie podchodzą do naszej branży, a uzyskanie kredytu nie jest łatwe. Tylko niektóre banki podejmują takie rozmowy, większość niestety nas dyskwalifikuje już we wstępnym etapie składania wniosku kredytowego.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

12/05/2020

Wojciech – lubię doradzać przedsiębiorcom

Specjalizacja pozwala na perfekcyjne opanowanie wszystkich kwestii związanej z danym produktem, w tym przypadku kredytami gotówkowymi dla firm. W rozmowie z klientem, a w moim przypadku z przedsiębiorcą, który najczęściej jest bardzo wymagającym klientem, muszę być wiarygodny. Tę wiarygodność uzyskuje się w drodze żmudnego przyswajania sobie zarówno wszystkich szczegółów dotyczących produktów i procedur bankowych, jak i specyfiki działalności w biznesie – zarządzania, ryzyka związanego prowadzeniem działalności, aspektów prawnych itp. Trudno znać się na wszystkim, stąd konieczność specjalizacji.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

11/05/2020

Leasing finansowy i leasing operacyjny – wyjaśnienie pojęć

Pierwsze transakcje leasingowe na świecie przypisuje się amerykańskiej firmie leasingowej, która powstała w 1952 roku. Już niebawem, bo na początku lat sześćdziesiątych leasing trafił do Europy Zachodniej. Prekursorzy leasingu nie mieli łatwej drogi rozwoju, a formuła leasingu miała w tamtym okresie wielu przeciwników. Jednakże wraz z upływem czasu przybywało entuzjastów leasingu i dzisiaj trudno byłoby sobie wyobrazić, aby tego instrumentu finansowania inwestycji mogło zabraknąć.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

08/05/2020

Jerzy – biznes i kredyty w Częstochowie

Prowadzę biznes gastronomiczny. Mam niewielką restaurację przy jednej z głównych ulic Częstochowy, w samym centrum. I właśnie ten rodzaj działalności, ta lokalizacja i fakt, że każdego roku Częstochowę odwiedza ogromna rzesza turystów, a ściślej pielgrzymów mają decydujący wpływ na efekty mojej działalności. Oczywiście, w turystyce i gastronomii nie można uciec od sezonowości. Nie o każdej porze roku jest podobnie, ale w Częstochowie turystyka ma nieco inny charakter. Do Częstochowy nie przyjeżdża się na wypoczynek, pielgrzymuje się do jasnogórskiego klasztoru.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

07/05/2020

Faktoring - co to jest?

Faktoring jest usługą z zakresu usług finansowych, skierowaną do firm, których kontrahenci mają problemy z terminowością regulowania swoich płatności. Faktoring polega na wykupie - - przez podmiot świadczący usługi faktoringu - nieprzeterminowanych wierzytelności od podmiotów, którym te wierzytelności są należne z tytułu dostaw towarów lub usług. Faktoring jest zatem usługą skierowaną do podmiotów gospodarczych, które posiadają kontrahentów nieterminowo regulujących swoje handlowe zobowiązania (płatności za faktury).

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

29/04/2020

Mirosława – trudne czasy we franczyzie bankowej

W oddziale pracowałam blisko 8 lat. Szmat czasu w tym samym miejscu. Wcześniej interesowałam się bankowością, skończyłam studia ekonomiczne, obroniłam pracę magisterską, której tematem były kredyty gotówkowe. W oddziale przeszłam poprzez wszystkie stanowiska – od pracy w kasie, poprzez wszystkie formy usług bankowych, aż w końcu zostałam indywidualnym doradcą najważniejszych klientów oddziału. Kolejnym szczeblem byłby awans na szefa oddziału, ale dostałam czytelny sygnał, że „za wysokie progi ...” i wtedy postanowiłam wziąć sprawy w swoje ręce.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

27/04/2020

Teresa - żyję dzięki chwilówkom

Od wielu lat pracuję jako pomoc kuchenna, w zasadzie kucharka, ale w papierach mam napisane, że wykonuję czynności pomocnicze w kuchni, w której pracuję. Nie posiadam wykształcenia w tym zakresie, skończyłam zawodową szkołę, ale o specjalności zupełnie innej. Wynagrodzenie dostaję dość marne i jest ono uzależnione od liczby przepracowanych godzin, a z tym jest różnie. Banki nie akceptują takich dochodów przy rozpatrywaniu wniosków kredytowych.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

23/04/2020

Wniosek kredytowy na sms

Czy jest to możliwe, aby zawrzeć umowę kredytową bez wizyty w placówce bankowej? Pozytywna odpowiedź na tak postawione pytanie byłaby ważnym udogodnieniem, szczególnie w okresie, kiedy nasza mobilność jest ograniczona. Właśnie taki czas mamy teraz. I w zasadzie odpowiedź jest pozytywna.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

22/04/2020

Problemy z udzielaniem kredytów dla małych i średnich firm

Dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że w gospodarce rynkowej, jednym z kluczowych czynników kształtujących dynamikę rozwoju przedsiębiorstw jest dostęp do bankowych źródeł finansowania ich działalności. Z badań prowadzonych przez różnego rodzaju instytuty naukowe jak i same banki wynika dość prosta prawidłowość, że im większe przedsiębiorstwo tym większe zapotrzebowanie na usługi bankowe, a tym samym większe zainteresowanie produktami kredytowymi.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

21/04/2020

Małgorzata - franczyza bankowa od podszewki

Placówkę partnerską banku prowadzę od ponad trzech lat. Wcześniej pracowałam w dwóch bankach – najpierw w oddziale banku spółdzielczego, do którego musiałam dojeżdżać każdego dnia ponad trzydzieści kilometrów,a jeszcze potem w dużym banku komercyjnym. W sumie bankowości poświęciłam już blisko 10 lat i dzisiaj trudno byłoby mi sobie wyobrazić, abym mogła pracować w innej branży.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

20/04/2020

Tomasz - kredyt to także towar

Bank to przedsiębiorstwo w ścisłym znaczeniu tego słowa, a towarami, które sprzedaje są kredyty, depozyty, lokaty itp. Oczywiście, są to usługi, które mają swoją cenę. Dlatego przyjęło się mówić, że mamy do czynienia z produktami bankowymi. Inaczej mówiąc w interesie banku jest sprzedawać swoje usługi jak najkorzystniej. To po prostu biznes jak każdy inny. Tak więc, nazywanie usług bankowych produktami jest w pełni zasadne.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

17/04/2020

Józefa - zaciągnęłam kredyt, aby pomóc córce

Nie potrzebowałam pieniędzy dla siebie. Zdecydowałam się pomóc mojej córce, która postanowiła rozwinąć prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą. Kiedy żył mąż takie rozwiązanie nie było możliwe. Był zagorzałym przeciwnikiem jakichkolwiek kredytów, nawet jeśli dotyczyło to pomocy dla córki.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

16/04/2020

Co to jest kredyt gotówkowy?

Najkrócej i najprościej można by odpowiedzieć, że kredyt gotówkowy to szybka forma zaspokojenia naszych potrzeb finansowych przy pośrednictwie instytucji finansowej, czyli banku. Sama nazwa kredytu gotówkowego jest pochodną okoliczności przekazania przez bank gotówki bez warunków określenia celu na jaki ta gotówka ma być przeznaczona.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

14/04/2020

Co to jest wniosek kredytowy?

Wniosek kredytowy jest podstawowym dokumentem, od którego rozpoczyna się proces kredytowy. Wypełnienie tego dokumentu jest podstawą ubiegania się o kredyt. Najprościej byłoby wyjaśnić, że każda procedura kredytowa musi rozpocząć się od zebrania wszystkich informacji, które są niezbędne dla instytucji finansowej (banku), aby rozważyć decyzję ewentualnego udzielenia kredytu osobie lub podmiotowi gospodarczemu, które o przyznanie kredytu występują.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

09/04/2020

Piotr – Kredyty gotówkowe to moja specjalność

Rzeczywiście liczba kobiet w placówkach bankowych przewyższa liczbę mężczyzn. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ponadto bardzo lubię pracować z dziewczynami. Jestem najmłodszym pracownikiem w oddziale, czuję się „dopieszczony”. Od pierwszych dni mojej pracy mogę liczyć na ich wsparcie, ze mną też nie rywalizują.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

06/04/2020

Czy łatwiej o kredyty dla przedsiębiorców?

Planujesz rozszerzyć swoją działalność? Chcesz dokonać zakupu sprzętu lub materiałów? Może masz inne tego typu potrzeby? Skorzystaj z propozycji kredytowej. Nie zwlekaj, nie trać szans, jutro może być za późno. W taki oto sposób, dość mało oryginalny i niewyszukany, banki oferujące kredyty dla przedsiębiorców zapraszają do skorzystania ze swojej oferty.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

31/03/2020

Koronawirus - koniec chwilówek?

W projekcie ustawy tzw. tarczy antykryzysowej rząd wprowadził zapis o redukcji wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Autorzy projektu (czytaj: rząd) uzasadniają, że zmiana ta ma na celu ochronę konsumenta przed spiralą zadłużeń. Na pierwszy rzut oka uzasadnienie ma sens.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

27/03/2020

Social lending czyli pożyczki społecznościowe

W wielu krajach termin social lending jest terminem powszechnie znanym. W naszym kraju ciągle mało rozpoznawalnym. W polskim języku social lending odnosi się do tzw. pożyczek społecznościowych. Są to transakcje pożyczek zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi, bez pośrednictwa instytucji finansowych.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

28/02/2020

Wolny rynek czy rynek kontrolowany?

Kiedy w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia uczęszczałem na studia ekonomii, w polskiej gospodarce panował czas socjalistycznego ładu, o koniunkturze gospodarczej uczyliśmy się jedynie na przykładzie krajów kapitalistycznych. Tylko tam były recesje czy kryzysy. U nas wszystko miało się dobrze… W 1989 roku doszło do zmian ustrojowych, a tym samym do rewolucji w polskiej gospodarce – wolnego rynku i powszechnej prywatyzacji. Dziś jednak, po ponad trzydziestu latach od tamtych zmian, pragmatyczni ekonomiści przekonują, że gospodarka rynkowa odnosi sukcesy tam, gdzie opiera się na stabilnych strukturach państwowych.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

28/02/2020

Co ma wspólnego fundusz z parasolem

Rynek kapitałowy działa płynnie tylko wtedy, kiedy jednocześnie znajduje się ktoś, kto chce sprzedać akcje i ktoś, kto chciałby je kupić. Obaj gracze decydują się na te ruchy w przeświadczeniu, że uda im się na nich zyskać, a to właśnie ta druga strona poniesie stratę – pozbywając się cennych akcji, albo kupując takie, których emitentom będzie się wiodło coraz gorzej. Przedmiotem obrotu są jednak te same papiery, nietrudno się więc dziwić, że wielu początkujących inwestorów uważa to za dziwne, że niemal za każdym razem równie profesjonalni analitycy przewidują jednocześnie i wzrosty, i spadki.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

28/02/2020

Szarego bełkotu analityka nikt już nie czyta

Kiedy potrzebna jest prawdziwa zmiana, dobrze jest przemalować stary stolik i postawić na nim prostokątny wazon z kwiatkami. Chociaż takiego sortu poradnictwa bardziej można byłoby się spodziewać w mało wymagającej prasie, pomysłowa metamorfoza jest jednym z elementów reklamowego przekazu, z jakim zwraca się do klientów Bank of America. Ubranej w kraciastą flanelę dekoratorce, podobnie jak doradcom z innych codziennych dziedzin, wystarczył zaledwie półminutowy film video, żeby pokazać, co należy zrobić dla wysłużonego stolika - nadmienić, że Bank of America jest najlepszy i najbardziej godny zaufania, nie było więc jak, i to właśnie zadecydowało o skuteczności kampanii.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

28/02/2020

Koszt kredytu – oprocentowanie

Koszt kredytu jest ustalany przez kredytodawcę tj. bank. Jest on pochodną, z jednej strony ryzyka związanego z udzieleniem danego kredytu, z drugiej oceny aktualnej i przyszłej sytuacji na rynku kredytowym oraz regulacji prawnych obowiązujących kredytodawców. Najistotniejszym składnikiem kosztu kredytu jest oprocentowanie, które najczęściej jest głównym składnikiem wpływów banku. Oprocentowanie pobierane jest przez bank od wartości niespłaconego kapitału (kwoty kredytu netto). Koszt ten składa się z podstawowej stopy procentowej, jednakowej dla wszystkich kredytobiorców zaciągających określonego typu kredyt.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

28/02/2020

Agnieszka - zamieniłam pracę w oddziale bankowym na pracę w placówce franczyzowej.

Mam wcześniejsze doświadczenie pracy w tym samym banku, ale w oddziale. Pracowałam tam ponad cztery lata, a wcześniej przez sześć lat parałam się pośrednictwem ubezpieczeniowym. Najpierw jako doradca w dużej firmie brokerskiej, potem na własną rękę - w ramach działalności gospodarczej otworzyłam biuro ubezpieczeniowe. Do pracy w banku namówiła mnie sąsiadka, która poleciła moją osobę swojej szefowej. Zgodziłam się na rozmowę kwalifikacyjną i tak już zostało.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

21/02/2020

Alina – całe moje zawodowe życie to bankowość

Odliczając przerwę na urlop, który wzięłam po urodzeniu dziecka, pracuję już w tym zawodzie szesnaście lat. Należę więc do bardziej doświadczonych pracowników banku, konkretnie jednego z oddziałów tego banku w moim mieście. Zresztą praca w bankowości jest moim jedynym zawodowym doświadczeniem, nigdy nie pracowałam w innej branży.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

21/02/2020

Zdolność kredytowa, analiza kredytowa, scoring

Udając się do banku lub pośrednika kredytowego nierzadko spotykamy się z terminologią, której poprawne zrozumienie sprawia nam kłopoty. Zdolność kredytowa, analiza kredytowa, scoring, to pojęcia, które tylko z pozoru wydają się skomplikowane. Spróbujmy je rozszyfrować.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

21/02/2020

Pośrednik kredytowy, nie strzelać!

W ostatnich kilku latach media dość dużo miejsca poświęcają nieuczciwym praktykom na rynku pośrednictwa kredytowego. To rezultat postępowania kilku firm o wspólnym rodowodzie. Wspólnym, gdyż pomysłodawcy nieuczciwego przedsięwzięcia stworzyli kilka podmiotów, które działały według tego samego scenariusza, polegającego przede wszystkim na wykorzystywaniu ludzkiej niewiedzy i naiwności. Dzisiaj, na skutek działań organów ścigania, `proceder ten został już zminimalizowany, a jeśli nie do końca, to przynajmniej poważnie ograniczony. Niestety nie obyło się bez negatywnych skutków dla zdecydowanej większości pośredników, którzy nic z powyższym procederem nie mają i nie mieli wspólnego.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

10/02/2020

Co to jest BIK?

BIK to skrót od nazwy Biura Informacji Kredytowej, które zostało powołane przez Związek Banków Polskich w celu gromadzenia i przetwarzania danych klientów banków i innych instytucji finansowych. Są to przede wszystkim dane o zaciągniętych przez tych klientów zobowiązaniach i ich historii tj. spłat zobowiązań. BIK gromadzi dane klientów banków, jak również klientów korzystających z usług Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. W bazie BIK znajdują się dane zarówno klientów indywidualnych jak i przedsiębiorców.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

10/02/2020

Co to jest kredyt konsolidacyjny?

To stosunkowo nowy instrument finansowy w bankowości. Jeszcze kilkanaście lat temu nikt nie słyszał o takim kredycie, choć mechanizm na jakim oparty jest ten instrument jest stosunkowo prosty. Dziś wszyscy wiedzą, że kredyt konsolidacyjny służy – jak sama nazwa wskazuje - do konsolidowania wcześniejszych zobowiązań kredytowych. Tak naprawdę służy do konsolidowania tych zobowiązań i ich restrukturyzacji. Obecnie to jedno z podstawowych i powszechnie stosowanych narzędzi, szczególnie przez banki specjalizujące się w kredytach konsumenckich, a przede wszystkim w kredytach powszechnie zwanych gotówkowymi.

Czytaj więcej
Częstochowa finansowa

10/02/2020

Tell your story – czyli stosuj marketing treściowy

Uwagę konsumentów coraz rzadziej udaje się skupić za pomocą tradycyjnych metod marketingowych, takich jak agresywne spoty w telewizji czy reklamy na billboardach. Również w przypadku tak nowego i popularnego medium jak Internet, przekazywanie informacji za pomocą wyskakujących okien czy zbyt częstych e-maili stało się dla użytkowników uciążliwe, a więc i zniechęcające. W opozycji do coraz częściej ignorowanych form przekazu narodziła się koncepcja tak zwanego marketingu za przyzwoleniem, permission marketing, polegająca na kierowaniu informacji wyłącznie go grona odbiorców, którzy wyrazili na to zgodę.

Czytaj więcej