Sukcesja w firmach rodzinnych to inaczej następstwa prawne wynikające z przekazania lub przejęcia firmy w ramach relacji rodzinnych. Najczęściej występującymi przypadkami sukcesji jest przejęcie firmy przez dzieci od rodziców, którzy byli dotychczasowymi właścicielami firmy. W takich okolicznościach sukcesja ma charakter płynny, gdyż najczęściej dzieci dość głęboko wprowadzone są w działalność firmy, nierzadko są to osoby pełniące w rodzinnym biznesie funkcje zarządcze. W przypadku sukcesji zmienia się jedynie formalny właściciel lub właściciele firmy, a wszystko inne funkcjonuje według utartego porządku.

Co to jest firma rodzinna

Firmy, w których dominująca część własności i funkcji zarządczych skupione są w rękach tej samej rodziny przyjęto nazywać firmami rodzinnymi. Przez członków rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione. W powszechnym odbiorze firmy rodzinne kojarzone są z niewielkimi lokalnie działającymi przedsiębiorstwami, ale głębsza analiza rodzimego biznesu pokazuje także olbrzymie fortuny osiągnięte w ramach firm rodzinnych. Nierzadko sukces osiągnięty przez te firmy jest pochodną dochowania najskrytszych rodzinnych tajemnic związanych zarówno z recepturami czy technikami wytwarzania, jak i zachowaniem ciągłości zarządzania przechodzącego z pokolenia na pokolenie w ramach tej samej rodziny.

Kredyt firmowy a sukcesja

Stosunek banków do nowych właścicieli firm jest bardzo ostrożny. Uzyskanie przez takich przedsiębiorców kredytu nie jest łatwe, gdyż banki z chwilą przejęcia firmy przez nowego właściciela, traktują tę firmą jako nowy podmiot gospodarczy. Taka praktyka narzuca tzw. minimalny wymagany okres działalności firmy, aby uzyskać prawo zaciągnięcia kredytu. Najczęściej jest to okres jednego roku, choć niektóre banki wymagają dłuższego okresu. Zasada ta jest dość powszechna, nawet wtedy, kiedy mamy do czynienia z przejęciem firmy w ramach sukcesji rodzinnej. Jest jednak wyjątek na rodzimym rynku bankowym.

Kredyt dla rodzinnych firm

Bank oferujący kredyt gotówkowy dla firm rodzinnych - w ramach analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy - bierze pod uwagę zarówno potencjał wynikający z dotychczasowej działalności, jak i możliwości jakie stwarza nowa podmiotowość przedsięwzięcia (po dokonanym akcie sukcesji). Maksymalna kwota oferowanego kredytu wynosi 350 tysięcy, maksymalny okres kredytowania to 12 lat. To zdecydowanie najkorzystniejsza oferta na rynku. W celu uzyskania rzeczonego kredytu należy skontaktować się z doradcą kredytowym i przedłożyć mu do wglądu następujące dokumenty finansowe:

- PIT-36/ PIT-36L za ostatni zakończony rok obrotowy zamkniętej firmy,

- PIT-36/ PIT-36L przedsiębiorcy kontynuującego działalność (jeśli deklaracja PIT była składana w Urzędzie Skarbowym),

- zestawienie przychodów i kosztów (KPiR) zamkniętej firmy za poszczególne miesiące roku ubiegłego do momentu przejęcia firmy,

- zestawienie przychodów i kosztów (KPiR) przedsiębiorcy kontynuującego działalność, za poszczególne miesiące od momentu przejęcia.

Klienci preferują produkty i usługi firm rodzinnych

Z prowadzonych badań wynika, że klienci wolą produkty wykonywane i usługi świadczone przez rodzinne przedsiębiorstwa. Są bowiem przekonani, że za takimi produktami i usługami stoją najwyższe wartości wynikające z przywiązania do tradycji. Dlatego też wsparcie finansowe dla formuły kontynuowania biznesu rodzinnego jest ze wszech miar korzystnym i poszukiwanym rozwiązaniem.

Paweł Kosmala, absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Finansów.
Autor komentarzy i artykułów w różnych tytułach prasowych.

Przedsiębiorco, sprawdź ofertę kredytową, jaką ma dla Ciebie bank.
Usługa gratis.
+48 603 622 408
+48 669 555 546
czestochowa.finansowa@gmail.com