W ostatnich kilku latach media dość dużo miejsca poświęcają nieuczciwym praktykom na rynku pośrednictwa kredytowego. To rezultat postępowania kilku firm o wspólnym rodowodzie. Wspólnym, gdyż pomysłodawcy nieuczciwego przedsięwzięcia stworzyli kilka podmiotów, które działały według tego samego scenariusza, polegającego przede wszystkim na wykorzystywaniu ludzkiej niewiedzy i naiwności. Dzisiaj, na skutek działań organów ścigania, `proceder ten został już zminimalizowany, a jeśli nie do końca, to przynajmniej poważnie ograniczony. Niestety nie obyło się bez negatywnych skutków dla zdecydowanej większości pośredników, którzy nic z powyższym procederem nie mają i nie mieli wspólnego.

W jednym z poprzednich artykułów podnosiłem temat działalności pośredników kredytowych, a przede wszystkim starałem się poinstruować osoby korzystające z ich usług o prostych zasadach postepowania w celu ustrzeżenia się przed ewentualnymi zagrożeniami. W niniejszym tekście postanowiłem przekazać Czytelnikom nieco więcej informacji na temat usług pośrednictwa kredytowego w ogóle.

Pośrednictwo kredytowe to relatywnie nowa formuła usług finansowych świadczona przez niezależne podmioty gospodarcze. Nowa, gdyż jej początki sięgają przemian ustrojowych, a także głębokich zmian funkcjonowania gospodarki w naszym kraju. Znaczący rozwój usług pośrednictwa finansowego nastąpił jednak dopiero w pierwszej dekadzie bieżącego stulecia, kiedy na polskim rynku pojawiło się wiele nowych banków i kiedy same banki zaczęły poszukiwać przewag konkurencyjnych, a współpraca z pośrednikami do takich niewątpliwie należała. Dzięki pośrednikom banki docierają do szerszej grupy klientów, bez konieczności inwestowania w budowę i utrzymanie własnych struktur sprzedażowych (oddziały).

Osobami, które ubiegają się o uprawnienia związane z wykonywaniem czynności pośrednictwa kredytowego są przede wszystkim byli pracownicy banków lub innych instytucji finansowych, a więc osoby z doświadczeniem w tej branży. Drugą grupą są osoby, które pracowały w branżach podobnych, takich jak ubezpieczenia lub fundusze inwestycyjne. Coraz większy procent stanowią jednak ci, którzy dotychczas żadnego doświadczenia w sektorze finansowym nie nabyli.

Jak zostać pośrednikiem kredytowym? Należy zacząć od zarejestrowania działalności gospodarczej, przy czym należy pamiętać o spoczywającym na przedsiębiorcy obowiązku uwzględnienia w opisie przedmiotu działalności gospodarczej we właściwych rejestrach (CEIDG) odpowiednich kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – odzwierciedlających prowadzoną działalność, polegającą na pośrednictwie kredytowym w zakresie kredytów konsumenckich. Kolejnym krokiem jest obowiązek zgłoszenia firmy do rejestru Komisji Nadzoru Finansowego (tu niezbędne jest poniesienie kilkusetzłotowej opłaty). Po tych formalnych, lecz koniecznych zabiegach należy skontaktować się z bankiem lub firmą, która w ramach współpracy z bankiem/bankami pełni rolę tzw. operatora bankowego. Podstawowymi dokumentami wymaganymi od podmiotów/osób ubiegających się o współpracę są: KRS, NIP. Takie dokumenty wymagane są przez wszystkie banki. Standardem jest także wydawane przez sądy aktualne zaświadczenie o niekaralności. Niektóre banki wymagają też zaświadczeń o niezaleganiu z zobowiązaniami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, ale takie wymagania dotyczą tych, którzy mają dłuższy staż w biznesie.

Zainteresowanych rozpoczęciem działalności w pośrednictwie kredytowym byłoby znacznie więcej, jednakże wielu wstrzymuje się z podjęciem takiej decyzji z powodu obaw związanych z odpowiedzialnością za udzielone kredyty. To błędna ocena. Pośrednik kredytowy nie jest stroną umowy kredytowej, pomaga jedynie przy jej zawarciu i jeśli wykonuje swoje czynności rzetelnie tj. zgodnie z regulacjami prawnymi oraz wytycznymi banków, jego praca jest zajęciem całkowicie bezpiecznym.

Paweł Kosmala, prezes zarządu Prospero S.A., absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Finansów.
Autor komentarzy i artykułów w różnych tytułach prasowych.

Przedsiębiorco, sprawdź ofertę kredytową, jaką ma dla Ciebie bank.
Usługa gratis.
+48 603 622 408
+48 669 555 546
czestochowa.finansowa@gmail.com