W wielu krajach termin social lending jest terminem powszechnie znanym. W naszym kraju ciągle mało rozpoznawalnym. W polskim języku social lending odnosi się do tzw. pożyczek społecznościowych. Są to transakcje pożyczek zawieranych pomiędzy osobami fizycznymi, bez pośrednictwa instytucji finansowych. Dzisiaj transakcji tych dokonuje się przede wszystkim poprzez serwisy internetowe.I tak osoby, które potrzebują pieniędzy, a w ocenie banków nie posiadają wystarczającej zdolności kredytowej, co uniemożliwia im uzyskanie kredytu bankowego, mogą skorzystać z formuły, jaką jest pożyczka społecznościowa. Wystarczy wejść na odpowiednią stronę internetową, zalogować się, przejść procedurę weryfikacyjną i czekać na ofertę. Oczywiście formuła powyższa nie dotyczy wyłącznie osób, którzy nie poosiadają zdolności kredytowej. Z pożyczek tych korzystają także osoby, dla których uzyskanie finansowania z banków nie stanowiłoby problemów. Social landing należy więc traktować jako jedna z opcji uzyskania pożyczki.

Gdzie i kiedy powstał social lending

Za pierwszy serwis dystrybuujący pożyczki społecznościowe uważa się założony w Wielkiej Brytanii serwis ZOPA -Zone of Possible Agreement. Serwis ten polegał relacji cywilno-prawnej pomiędzy osobami, które dysponują nadwyżką finansową i mają do zaoferowania wolne środki pieniężne, a tymi osobami, które chciałyby je pożyczyć. W niedługim czasie w ślad za brytyjskimi doświadczeniami poszły także inne kraje, w tym Polska, gdzie pierwsze pożyczki społecznościowe pojawiły się w 2008 roku. Dzisiaj takich serwisów jest wiele. Różnią się one przede wszystkim wysokością transakcji, jakie są zawierane pomiędzy uczestnikami transakcji oraz rozwiązaniami w zakresie ich ochrony.

Pożyczki społecznościowe w Polsce

W Polsce pożyczki społecznościowe traktowane są jako swoista alternatywa dla powszechnych pożyczek pozabankowych, które oprócz niewątpliwie korzystnej roli jaką odgrywają, stały się w ostatnim czasie tematem negatywnych kampanii. To efekt działalności kilku nieuczciwych firm pożyczkowych oraz rezultat polemiki jaka rozwinęła się na łamach różnych mediów w związku z planowaną nowelizacja prawa. Czy pożyczki społecznościowe mają szansę zastąpić pożyczki pozabankowe? Takie rozwiązanie nie byłoby korzystne dla rynku, a tym samym dla osób, które z takich form pomocy finansowej korzystają, Zarówno kredyty bankowe, jak i pożyczki pozabankowe oraz pożyczki społecznościowe powinny funkcjonować w pełni komplementarnie. To rynek powinien decydować o ich pozycji, a klient winien mieć możliwość jak najszerszego zaspokojenia swoich potrzeb. Niewątpliwa wadą pożyczek społecznościowych jest ich opodatkowanie – osoba, która udziela pożyczki winna uiścić zapłatę podatku dochodowego w wysokości 19%. Ryzyko udzielania pożyczek społecznościowych leży po stronie pożyczkodawcy, który decyduje o wysokości pożyczki, jej dodatkowych obciążeniach (oprocentowanie) oraz o okresie, na który dana kwota jest pożyczana. Należy też podkreślić, że sposób funkcjonowania pożyczek społecznościowych jest relatywnie prosty, łatwy do zrozumienia co sprzyja budowaniu zaufania do tej formy pożyczania pieniędzy. Czynnikiem pozytywnym mogą też być koszty transakcji – są one niejednokrotnie niższe niż koszty jakie ponosi pożyczkobiorca w przypadku zaciągania tzw. pożyczek pozabankowych. Niższe koszty, a także możliwość udzielenia pożyczki jednej osobie przez kilku pożyczkodawców (inwestorów) - to podstawowe zalety pożyczek społecznościowych.

Pomimo zalet, o których piszę powyżej, poziom popularności pożyczek społecznościowych w naszym kraju nie jest zbyt wysoki.Trudno odpowiedzieć na pytanie – dlaczego tak się dzieje? Choć niewątpliwie zauważany jest systematyczny wzrost ilości transakcji oraz widoczna jest zwiększająca się liczba portali internetowych oferujących pożyczki społecznościowe. Można zatem domniemywać, że rynek pożyczek społecznościowych swój docelowy poziom ma jeszcze ciągle przed sobą.

Paweł Kosmala, prezes zarządu Prospero S.A., absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Finansów.
Autor komentarzy i artykułów w różnych tytułach prasowych.

Przedsiębiorco, sprawdź ofertę kredytową, jaką ma dla Ciebie bank.
Usługa gratis.
+48 603 622 408
+48 669 555 546
czestochowa.finansowa@gmail.com