Czy jest to możliwe, aby zawrzeć umowę kredytową bez wizyty w placówce bankowej? Pozytywna odpowiedź na tak postawione pytanie byłaby ważnym udogodnieniem, szczególnie w okresie, kiedy nasza mobilność jest ograniczona. Właśnie taki czas mamy teraz. I w zasadzie odpowiedź jest pozytywna. Coraz więcej banków reklamuje swoje usługi kredytowe pod hasłem „Kredyty całkowicie online” lub „Kredyty bez wychodzenia z domu”. Niestety dotyczy to przede wszystkim niewielkich kwot, sprawdzonych klientów i przede wszystkim klientów indywidualnych. Inaczej rzecz się ma w przypadku firm. Tutaj instytucje finansowe, banki, pomimo ciągle wdrażanych przez siebie nowatorskich rozwiązań w zakresie techniki, cyfryzacji, elektroniki i wszystkich innych wręcz nieziemskich koncepcji, w pewnych zakresach są przyziemnie tradycyjne. I taką przyziemną koniecznością jest spotkanie z przedsiębiorcą. Kredyty dla firm, nawet te najprostszej konstrukcji tj. kredyty gotówkowe związane są z analizą firmowej dokumentacji finansowej, nierzadko inspekcją w siedzibie firmy, zbadaniem stanów magazynowych i przede wszystkim rozmową z właścicielem firmy, niekiedy z jej dyrektorem finansowym. Nie wystarczy więc jedno spotkanie i kilkanaście minut na załatwienie tematu. Na pewno nie załatwi się tak kredytu dla firmy.

Kredyt na sms.

Są jednak znaczące udogodnienia. Proces można skrócić, pewne czynności można załatwić zdalnie, nie wychodząc z biura. Bankiem, który zadbał o takie udogodnienia jest Nest Bank. Przedsiębiorca zainteresowany zaciągnięciem kredytu otrzymuje od doradcy bankowego (w trakcie rozmowy telefonicznej lub na adres mailowy) informacje, jakie dokumenty finansowe są niezbędne, aby bank mógł rozpatrzyć wniosek kredytowy. Scany tych dokumentów przedsiębiorca wysyła drogą elektroniczną do placówki bankowej, a autoryzacja transakcji następuje przy zastosowaniu pakietu bezpieczeństwa w postaci kodu otrzymywanego w postaci sms na telefon osoby składającej wniosek, w tym przypadku przedsiębiorcy. Po przedstawieniu takiego kodu, przedsiębiorca otrzymuje od doradcy bankowego informację o ofercie kredytowej (czynność ta wykonywana jest również w drodze telefonicznej lub w formie poczty elektronicznej). W całym procesie przepływ informacji odbywa się przy pełnej ochronie wszelkich danych poufnych i danych osobowych. Jeśli przedsiębiorca akceptuje propozycję przedstawioną przez bank to doradca bankowy umawia się na spotkanie w celu podpisania umowy kredytowej. Aktu tego można dokonać zarówno w placówce bankowej jak i w siedzibie firmy zaciągającej kredyt. Doradcy bankowi mają uprawnienia do wykonywania czynności bankowych w formie mobilnej.

Bank specjalizujący się w kredytach dla firm.

Powyższe rozwiązanie nie eliminuje spotkania przedsiębiorcy z doradcą bankowym, ale jest olbrzymim ułatwieniem, gdyż pozwala przedsiębiorcy na wykonanie wszelkich czynności związanych z wnioskowaniem o kredyt w formie zdalnej. To istotna przewaga banku, który znany jest wśród przedsiębiorców jako bank specjalizujący się w kredytach dla firm. Specjalizacja ta nie ogranicza się wyłącznie do aspektów technicznych, w tym udogodnień proceduralnych, ale także w wysokiej dywersyfikacji elementów ofertowych, które pozwalają na kredytowanie podmiotów gospodarczych reprezentujących bardzo szeroki wachlarzspecjalizacji i różnorodność branż.

Paweł Kosmala,absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Akademii Finansów.
Autor komentarzy i artykułów w różnych tytułach prasowych

Przedsiębiorco, sprawdź ofertę kredytową, jaką ma dla Ciebie bank.
Usługa gratis.
+48 603 622 408
+48 669 555 546
czestochowa.finansowa@gmail.com