Proponujemy Państwu cykl artykułów w postaci wywiadów z pracownikami banków, którzy w tych artykułach zachowują anonimowość zarówno swoich nazwisk, jak i nazwy banku lub banków, w których pracują lub pracowali. Ich obserwacje i komentarze mogą być cennym źródłem informacji o pracy w sektorze bankowym. Serdecznie zapraszamy do lektury.

W oddziałach bankowych istnieje wyraźny podział ról. Są specjaliści od kredytów hipotecznych, są od kredytów inwestycyjnych itd. Pan zajmuje się kredytami gotówkowymi dla przedsiębiorców. Dlaczego taka specjalizacja?

Specjalizacja pozwala na perfekcyjne opanowanie wszystkich kwestii związanej z danym produktem, w tym przypadku kredytami gotówkowymi dla firm. W rozmowie z klientem, a w moim przypadku z przedsiębiorcą, który najczęściej jest bardzo wymagającym klientem, muszę być wiarygodny. Tę wiarygodność uzyskuje się w drodze żmudnego przyswajania sobie zarówno wszystkich szczegółów dotyczących produktów i procedur bankowych, jak i specyfiki działalności w biznesie – zarządzania, ryzyka związanego prowadzeniem działalności, aspektów prawnych itp. Trudno znać się na wszystkim, stąd konieczność specjalizacji.

Jak długo należy przygotowywać się do roli doradcy kredytowego dla przedsiębiorców?

Formalnie? Należy przejść szkolenie w centrali banku, a potem rozwijać swoją wiedzę i kwalifikacje w codziennej pracy. To najlepszy uniwersytet. Codziennie inny temat, inny klient, inne problemy. Ponadto centrala nie zostawia nas z problemami. Każdego miesiąca mamy szkolenia w postaci webinariów, różnego rodzaju testy, w trudnych przypadkach zawsze możemy leczyć na zespół wsparcia w centrali banku. Oczywiście, odpowiedź na pańskie pytanie wymaga uzupełnienia. Osiągnięcie wysokich kwalifikacji doradcy kredytowego wymaga przede wszystkim czasu. Ja pracuję w banku już osiem lat, a przedsiębiorcom doradzam na temat kredytów od pięciu lat.

Czy uważa się pan za dobrego doradcę?

Trudno być obiektywnym w odpowiedzi na tak postawione pytanie. Odpowiem tak – wyniki, jakie osiągam w swojej pracy pozwalają sądzić, że jestem doradcą sprawnym, a przedsiębiorcy darzą mnie zaufaniem. Wielu z tych przedsiębiorców mogę uważać za stałych klientów, gdyż powracają do mnie w różnych sprawach, nie tylko kredytowych. Nawet jeśli odsyłam ich do koleżanki lub kolegi, gdyż oni mają przypisane akurat te tematy, to i tak zaczynają ode mnie. To powód do satysfakcji.

Czy kredyt gotówkowy dla firm to najbardziej popularna forma finansowania działalności biznesowej?

Oczywiście rodzajów kredytowania jest wiele, a moja specjalizacja w kredytach gotówkowych nie oznacza, że nie doradzam też klientom na temat innych kredytów np.: kredytów krótkoterminowych w rachunku bieżącym, kredytu obrotowego, zarówno jako linii kredytowej lub w postaci transz z określonymi kwotami, czy nawet w kwestiach związanych z kredytami inwestycyjnymi. W końcu problematyka od strony klienta tj. przedsiębiorcy jest generalnie taka sama, a nasza usługa różni się jedynie szczegółami formalnymi i technicznymi. Potwierdzam jednak, że kredyty gotówkowe są dzisiaj najbardziej poszukiwaną formą kredytowania, szczególnie osób prowadzących działalność gospodarczą, a więc małych i średnich przedsiębiorstw. Uproszczone procedury bankowe, szybkość w wydaniu decyzji przez bank, krótki okres oczekiwania na pieniądze, to argumenty przemawiające za tą formą kredytowania.

Te zalety jednak kosztują. Kredyt gotówkowy jest droższy niż inne formy finansowania...

To prawda, ale w biznesie liczy się szybkość. Czas to pieniądz – slogan, ale w tym przypadku znajduje pełne potwierdzenie.

Czy lubi pan swoją pracę?

Zawsze chciałem pracować w bankowości. Kierunek studiów też taki wybrałem. Pracę mam interesującą, dzięki dobrym wynikom nieźle zarabiam, na towarzystwo w oddziale też nie narzekam. Ale najważniejsze dla mnie są kontakty z ludźmi biznesu. Ich wiedza, przedsiębiorczość, gotowość ponoszenia ryzyka, nierzadko mi imponuje. Oczywiście, są też diametralnie odmienne doświadczenia. Niekiedy pojawiają się przedsiębiorcy, którzy nie mają zielonego pojęcia o biznesie, o zarządzaniu, o otoczce prawnej. Wtedy poświęcam im więcej czasu, wyjaśniam, pomagam... I tacy klienci są najwierniejsi, są wdzięczni za okazaną im pomoc. Generalnie lubię swoją pracę, lubię doradzać przedsiębiorcom.

A jakie rady daje pan im dzisiaj, kiedy nadszedł kryzys wywołany epidemią?

To rzeczywiście bardzo trudny okres. Moim stałym i wiernym klientom doradzam wakacje od spłat kredytów. W tej chwili to najskuteczniejsza pomoc, jaką oferują banki. Doradzam też w innych kwestiach związanych z pomocą państwa, chociaż niektóre jej aspekty nie dotyczą bankowości. Ale nam tj. pracownikom banków łatwiej niektóre zapisy w ustawach zrozumieć czy zinterpretować i takich rad staram się udzielać. Ponadto doradzam klientom, aby na okres po kryzysie spróbować obniżyć raty swoich zobowiązań kredytowych. Zatem wspólnie analizujemy możliwości konsolidacji kredytów. Wychodzę z założenia, że każdy moment jest właściwy, aby budować jak najlepsze relacje z klientem.

Dziękuję za rozmowę.

Wywiad przeprowadził: Tomasz Jaworski, autor publikacji w różnych tytułach prasowych.

Przedsiębiorco, sprawdź ofertę kredytową, jaką ma dla Ciebie bank.
Usługa gratis.
+48 603 622 408
+48 669 555 546
czestochowa.finansowa@gmail.com